Khamis, 17 Mei 2012

UCAPAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA SEMPENA HARI GURU 2012


TEKS UCAPAN
YAB TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN HJ MOHD YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI
MERANGKAP MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
DI MAJLIS PELANCARAN PERAYAAN HARI GURU KALI KE-41
PADA 16 MEI 2012; PUKUL 10.00 PAGI
BERTEMPAT DI DEWAN JUBLI PERAK, KUALA KANGSAR, PERAK
TEMA: “GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI 
PENDIDIKAN NEGARA”
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.
Yang Amat Berhormat Dato’ Seri DiRaja Dr. Zambry bin Abd Kadir, MB Perak;
Yang Berhormat Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong, Timbalan Menteri Pelajaran I; 
Yang Berhormat Dr. Haji Mohd Puad bin Zarkashi, Timb. Menteri Pelajaran II; 
Yang Berbahagia Dato' Dr. Rosli bin Mohamed, Ketua Setiausaha Kementerian 
Pelajaran Malaysia;
Yang Berbahagia Dato' Sri Abdul Ghafar bin Mahmud, Ketua Pengarah 
Pelajaran Malaysia;
Yang Berbahagia Tuan Haji Mohd. Idris bin Haji Ramli, Timbalan Pengarah 
Jabatan Pelajaran Negeri Perak
Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha dan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah 
Pelajaran Malaysia, 
Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Ketua-Ketua Bahagian Kementerian 
Pelajaran Malaysia, Pengarah-Pengarah Pelajaran Negeri,
Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Datin-Datin, Dif-dif Jemputan, Tuan-tuan, Puanpuan dan para pendidik yang saya hormati sekalian.
  
1. Alhamdullillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. dengan limpah izin 
dan kurnia-Nya, dapat kita sama-sama berkumpul di Bandar DiRaja Kuala 
Kangsar, Perak pada hari ini sebagai tanda pengiktirafan dan terima kasih kita 
yang tidak  terhingga terhadap jasa dan sumbangan para guru, warga 
Kementerian Pelajaran dan semua insan yang bergelar pendidik di negara kita. 
Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada YAB Dato’ Seri DiRaja Dr. 
Haji Zambry bin Abdul Kadir, Menteri Besar Perak atas kesudian kerajaan negeri 
Perak menjadi tuan rumah sambutan Perayaan Hari Guru yang ke-41 pada 
tahun ini.

GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA
Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,
2. Malaysia sedang berada di ambang negara maju. Untuk tempoh lapan 
tahun dari sekarang, negara  kita akan melalui satu fasa transformasi penting 
yang akan menentukan samada kita berjaya melangkah ke gerbang negara maju 
apabila fajar tahun 2020 menyinsing. Dalam era transformasi ini, seluruh minda 
dan kudrat rakyat perlu digembleng untuk memacu kemajuan negara dalam 
persekitaran global yang lebih mencabar.
3. Sepanjang perjalanan kita melalui liku zaman transformasi, bukan sedikit 
cabaran yang bakal kita hadapi. Bagi para guru, cabaran paling  getir adalah 
bagaimana untuk melonjakkan kualiti dan ekuiti pendidikan dalam tempoh yang 
terdekat. Tujuannya ialah, pertama, supaya sistem pendidikan negara kita 
mampu melahirkan insan yang berupaya memacu kemajuan pesat negara dan 
mengisi keperluan sebuah masyarakat maju. Dan kedua, supaya setiap murid di 
negara kita, tanpa mengira kaum, agama, wilayah dan status sosial berpeluang 
untuk mengecap nikmat pendidikan yang berkualiti secara adil dan saksama. 
4. Lantaran itu, kerajaan memberikan tumpuan utama  kepada usaha 
meningkatkan kualiti pendidikan negara secara menyeluruh. Ini kerana kita tahu 
bahawa menyediakan pendidikan yang berkualiti untuk rakyat adalah satusatunya wadah bagi melahirkan modal insan yang berpengetahuan, 
berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Modal insan inilah yang 
akan memacu kemajuan negara kita ke tahap yang lebih tinggi. Di pundak 
merekalah letaknya harapan kita untuk melihat kemajuan dan pembangunan 
negara dijana dengan lebih pesat dan mapan, demi kesejahteraan dan 
kemakmuran masa depan kita bersama. 
5. Usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara telah kita mulakan. 
Sejak tiga tahun yang lalu, kita telah melaksanakan empat inisiatif di bawah 
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi sektor pendidikan, yang 
bertujuan untuk memperluas akses kepada pendidikan yang berkualiti dan 
berkemampuan. Alhamdulillah, berkat kegigihan para guru di segenap pelusuk 
negara dan sokongan padu seluruh warga Kementerian, kita telah menempa 
kejayaan yang membanggakan. Dalam tempoh yang singkat, kadar penyertaan 
murid pra-sekolah berjaya kita tingkatkan, sasaran penguasaan literasi dan 
numerasi murid mampu kita capai, bilangan sekolah berprestasi tinggi 
bertambah dan bai’ah dengan pengetua dan guru besar terlaksana. Syabas dan 
tahniah saya ucapkan kepada semua guru dan warga kementerian yang telah 
menggerakkan seluruh kudrat dan ikhtiar untuk meningkatkan kemerlangan 
pendidikan negara.

Saudara dan saudari yang saya hormati,
6. Kita pastinya berbangga dengan kejayaan besar yang dicipta oleh guruguru kita. Selama lebih lima dekad berada di persada pendidikan negara, guruguru kita telah memberi sumbangan yang amat bermakna kepada kemajuan dan 
pembangunan yang kita kecapi hari ini. Berkat sentuhan para gurulah, lahirnya 
insan-insan yang terdidik dengan ilmu dan adab, yang kini berada di setiap 
lapangan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya untuk 
menggerakkan kemajuan bangsa dan nusa. Kejayaan negara kita beralih 
daripada sebuah negara berasaskan ekonomi pertanian kepada sebuah negara 
perindustrian baru yang pesat berkembang, sebahagian besarnya adalah kerana 
jasa dan bakti para guru. Justeru, tidak ada sesiapapun yang boleh memandang 
rendah dan memperleceh peranan serta sumbangan besar para guru terhadap 
kemajuan yang dicapai oleh negara kita hari ini. 
7. Sementara kita menghargai segala jasa guru, kita tidak mengambil sikap 
mudah berpuashati dengan pencapaian sedia ada. Dalam menghadapi 
persaingan global yang semakin sengit, kita tahu bahawa sistem dan amalan 
pendidikan di negara kita perlu ditransformasi. Kualiti guru-guru kita perlu 
dimantapkan, mutu kepimpinan sekolah perlu ditingkatkan, kurikulum dan sistem 
pentaksiran perlu diperkemaskan, prasarana sekolah perlu ditambahbaik, 
sumber dan sistem penyampaian pendidikan perlu diurus dengan lebih cekap. 
Pendek kata, keseluruhan sistem pendidikan kita perlu disemak dan 
dimantapkan kualitinya secara bersepadu. 
8. Sehubungan itu, Kementerian telah memulakan proses Kajian Semula 
Pendidikan Negara. Satu laporan awal yang menggariskan aspek-aspek utama 
yang perlu diberi perhatian telahpun disediakan oleh kumpulan pakar. Kita juga 
telah memulakan proses Dialog Nasional Pendidikan Negara untuk mempelawa 
pandangan dan saranan daripada seluruh rakyat, tentang cara bagaimana  kita 
boleh meningkatkan mutu dan tahap pendidikan negara kita agar setanding 
dengan negara-negara maju. Saya mengambil kesempatan ini untuk 
mengundang guru-guru menyertai dialog pendidikan negara dan tanpil dengan 
idea-idea bernas untuk meningkatkan mutu pendidikan kita.
9. Apatah lagi, aspek paling penting dalam proses kajian semula pendidikan 
ini ialah kualiti guru. Hanya guru yang berkualiti dapat mewujudkan pendidikan 
yang berkualiti. Saya percaya, guru-guru yang telah lama berkecimpung dalam 
bidang pendidikan dapat mengemukakan saranan terbaik tentang bagaimana 
kualiti guru, termasuk kualiti pengajaran dan pembelajaran, dapat kita tingkatkan.


GURU BERKUALITI, GURU BERINOVASI
Saudara dan saudari yang saya hormati,
10. Dalam menempuh era globalisasi yang semakin diwarnai oleh ekonomi 
berteraskan ilmu dan inovasi, maka pada hemat saya, guru yang berkualiti 
adalah guru yang berinovasi. Izinkan saya memberi sedikit huraian tentang apa 
yang dimaksudkan dengan guru berinovasi. Pada pengamatan saya, guru 
berinovasi ialah guru yang mempunyai kebolehan untuk melengkapkan murid 
dengan kemahiran alaf baru seperti keupayaan berfikir secara kritis, 
kebijaksanaan menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang tinggi. Dalam 
konteks ini, sebelum melangkah masuk ke bilik darjah, seorang guru berinovasi 
akan menekuni kurikulum dan menilai apakah keberhasilan yang ingin dicapai. 
Ketika berada di dalam bilik darjah, guru berinovasi tidak akan terikat dengan 
sesuatu cara dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, tetapi
sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran biasa untuk mencari kaedah dan 
pendekatan baru yang lebih berkesan. Yang penting, objektif pembelajaran 
dicapai. 
11. Selanjutnya, seorang guru berinovasi juga akan memberi tumpuan 
kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh merangsang daya fikir 
dan daya kreativiti murid. Keutamaan guru berinovasi ialah untuk memastikan 
murid berupaya menggunakan ilmu yang diajar di dalam bilik darjah bukan 
semata-mata untuk berjaya dalam peperiksaan, tetapi untuk membolehkan 
mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dunia nyata. Bermaksud, 
guru berinovasi ialah guru yang mampu menyediakan persekitaran pembelajaran 
paling kondusif dan memberi ruang seluas-luasnya kepada murid untuk 
mengasah kebijaksanaan berfikir. Seterusnya, guru berinovasi juga berupaya 
menilai pencapaian dan potensi murid secara holistik, serta sentiasa mengambil 
langkah proaktif untuk meningkatkan kecemerlangan murid supaya mereka 
dapat bersaing di dunia yang semakin mencabar. 
12. Ini bermakna, guru berinovasi ialah guru yang sentiasa memikirkan 
apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh murid setelah mereka melangkah 
keluar dari lingkungan sekolah, dan apakah ilmu yang dipelajari di sekolah 
mampu memberi kelebihan kepada mereka untuk bersaing di alam nyata. Untuk 
itu, guru berinovasi akan sentiasa menggunakan pelbagai kaedah dan cara 
untuk mengasah daya fikir, daya kreativiti dan daya tahan murid, dan seterusnya 
menjadikan mereka insan yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Sekiranya 
semua guru di negara kita adalah guru berinovasi, saya yakin matlamat kita 
untuk melahirkan modal insan yang berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif dan 
berketrampilan akan tercapai. 

KEJAYAAN GURU DAN SEKOLAH BERINOVASI
13. Keyakinan saya berasaskan kepada fakta bahawa pada masa ini di 
sekolah-sekolah kita di segenap ceruk tanah air, terdapat mutiara inovasi yang 
bergemerlipan. Antaranya, murid Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4, 
Subang Jaya telah merangkul pingat emas dalam Pertandingan World Robotic
Olympiad di Abu Dhabi, Emeriah Arab Bersatu pada bulan November tahun lalu. 
Kejayaan ini membuktikan pendidikan berteraskan kreativiti dan inovasi mampu 
melahirkan murid yang berjaya menempa kecemerlangan di peringkat 
antarabangsa. Tahniah saya ucapkan kepada murid dan guru SMK USJ 4, 
Subang Jaya.
14. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Cikgu Harris Ganae bin Nanar 
dari Sekolah Menengah Sains Kepala Batas yang berjaya memenangi Pingat 
Emas bagi kategori Modul Pengajaran Terbaik dalam pertandingan ASEAN 
Camp for Gifted In Science pada tahun 2011. Cikgu Harris juga patut dipuji 
kerana hasil inovasi beliau, Sekolah Menengah Sains Kepala Batas telah meraih 
banyak kejayaan dalam Pertandingan Rekacipta di peringkat kebangsaan dan 
antarabangsa. Ini termasuk Pertandingan Inovasi Sains SBP Kelapa Sawit 
anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan The Second APEC Conference for 
the Gifted In Science di Korea. 
15. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Cikgu Khairuddin 
bin Nasa dan Cikgu Abdul Razak bin Haron dari Sekolah Menengah 
Kebangsaan Khir Johari, Sungai Sumun Perak, yang telah berjaya merangkul 
Anugerah Guru Inovatif 2012. Semoga kejayaan anda berdua akan mendorong 
guru-guru di seluruh negara untuk menjadi guru berinovasi, bersesuaian dengan 
tema Hari Guru tahun ini. 

MEMANTAPKAN BUDAYA INOVASI DI SEKOLAH 
Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,
16. Kementerian akan terus berusaha untuk meningkatkan pembudayaan 
inovasi di sekolah. Bermula tahun 2011, Kementerian telah melaksanakan 
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang menekankan aspek 
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif sejak peringkat awal persekolahan. Saya 
yakin transformasi kurikulum yang dilaksanakan akan membuka peluang kepada 
guru untuk mengenalpasti strategi penambahbaikan proses pengajaran dan 
pembelajaran secara berterusan. KSSR diharap menjadi landasan kepada guru 
untuk menjana pelbagai kaedah pengajaran dan seterusnya mengatasi masalah 
murid lemah menerusi teknik pembelajaran secara intervensi.  
17. Kementerian Pelajaran juga telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi 
Malaysia (AIM) untuk membudayakan kemahiran berfikir melalui Program iThink. Program ini adalah antara pendekatan baru yang sesuai diguna pakai 
oleh guru untuk meningkatkan pena’akulan dalam kalangan murid.  Program ini 
telah dirintis di sepuluh buah sekolah dan diharapkan dapat diperluaskan ke 
seluruh negara untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. 

18. Selain itu, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi 
sedang merangka Pelan Tindakan Pembangunan Modal Insan Inovatif untuk 
membudayakan inovasi dan kreativiti dalam kalangan murid. Melalui pelan ini, 
sekolah akan bertindak sebagai agensi pelaksana yang menjalankan pengajaran 
dan pembelajaran secara kreatif bagi melahirkan modal insan yang inovatif. 
Pelan Tindakan Pembangunan Modal Insan Inovatif diharap akan digunakan 
sepenuhnya oleh guru sebagai garis panduan untuk mencapai hasrat negara 
meningkatkan keupayaan daya saing negara yang diukur berdasarkan 
kemampuan rakyat untuk berinovasi. 

MEMARTABAT PROFESYEN KEGURUAN
19. Usaha membudayakan inovasi di sekolah tidak akan tercapai tanpa guruguru yang berkualiti. Oleh itu, Kementerian sentiasa berusaha meningkatkan 
kualiti guru melalui sokongan dasar, latihan dan insentif. Dalam hubungan ini, 
Kementerian komited untuk mencapai sasaran 60 peratus guru siswazah di 
sekolah rendah dan 90 peratus guru siswazah di sekolah menengah menjelang 
tahun 2015. Sehingga kini, program pensiswazahan guru telah berjalan lancar 
dengan 69.6 peratus daripada 66,124 guru yang disasarkan telah menerima 
tawaran mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi. 
20. Biarpun mengharap dedikasi guru yang tidak terhingga dalam mendidik 
anak bangsa, kerajaan tetap mengambil perhatian serius terhadap keluhan guru 
yang terbeban dengan pelbagai tugas dalam memastikan kelancaran dan 
keberkesanan organisasi sekolah. Oleh itu, Jawatankuasa Kerja Pelaksana 
Menangani Isu Beban Tugas Guru sedang melaksanakan 28 perakuan bagi 
menangani 14 isu yang memberi kesan terhadap beban tugas guru. Antaranya, 
Jawatankuasa Kerja ini memperkenalkan Sistem Pengurusan Sekolah yang 
merupakan satu sistem tunggal kemasukan data untuk mengurangkan beban 
tugas guru yang menggunakan pelbagai sistem kemasukan data pada masa ini. 
Sistem ini telah dilaksanakan secara rintis di 88 buah sekolah, dan dijadualkan 
semua sekolah di bawah Kementerian Pelajaran akan menggunakan sistem baru 
ini menjelang tahun 2013. 
21. Selain itu, KPM juga sedang menjalankan kajian rintis bagi penempatan 
Pembantu Tadbir N17 sehingga  Jun 2012 untuk melihat impak penempatan 
Pembantu Tadbir bagi mengurangkan beban tugas perkeranian guru. 
Seterusnya satu cadangan akan dikemukakan kepada pihak Jabatan 
Perkhidmatan Awam bagi perluasan penempatan Pembantu Tadbir N17 di 
sekolah-sekolah di bawah Kementerian. Bagi menangani isu beban tugas guru 
ini juga, semua Jabatan Pelajaran Negeri telah melaksanakan pemansuhan ujian 
dan peperiksaan setara serta menambahbaik pengendalian ujian dan 
peperiksaan di peringkat sekolah. Oleh itu, pada tahun ini hanya satu 
peperiksaan setara sahaja dibenarkan. Pemansuhan sepenuhnya ujian dan 
peperiksaan setara akan dikuatkuasakan mulai tahun 2013, di mana semua ujian 
akan dijalankan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran.
22. Selaras dengan usaha kerajaan untuk menambah baik Skim 
Perkhidmatan Pendidikan, peruntukan tempoh minimum kenaikan pangkat 
secara Time-Based berasaskan kecemerlangan dikekalkan sebagaimana 
diumum oleh YAB Perdana Menteri pada 8 Mac yang lalu. Bagi Pegawai 
Perkhidmatan Pendidikan Siswazah gred DG41, hanya 8 tahun diperlukan untuk 
kenaikan ke gred DG44, 8 tahun untuk gred DG44 ke DG48, 6 tahun untuk gred 
DG48 ke DG52, dan hanya 3 tahun untuk DG52 ke DG54. Manakala bagi 
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma gred DGA29, hanya 8 
tahun diperlukan untuk naik ke gred DGA32, 8 tahun untuk gred DGA32 ke 
DGA34, dan hanya 5 tahun untuk gred DGA34 ke DGA38.
23. Lanjutan pengumuman YAB Perdana Menteri, seramai 390 orang guru 
telah dinaikkan ke gred DG54, manakala 676 orang ke gred DG52, 3,938 orang 
ke gred DG48 dan 19,805 orang ke gred DG44. Bagi Guru Bukan Siswazah 
pula, seramai 399 orang dinaikkan ke gred DGA38, manakala 2,639 orang 
dinaikkan ke gred DGA34 dan 9,519 orang ke gred DGA32. Dianggarkan 
seramai 8,222 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan 15,831 
orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma akan 
dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat apabila memenuhi syarat tempoh 
perkhidmatan mulai 1 Jun 2012 sehingga 31 Disember 2012. Guru-guru boleh 
membuat semakan di laman web Kementerian Pelajaran mulai hari ini. 
24. Selaras dengan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kecemerlangan 
pendidikan dan memartabatkan profesion keguruan, saya ingin memaklumkan 
bahawa proses kenaikan pangkat Pengetua dari gred DG48 ke DG52 dan 
Penolong Kanan dari DG44 ke DG48 telah dilaksanakan oleh Kementerian. 
Setakat ini seramai 854 orang Pengetua telah dinaikkan pangkat dari DG48 ke 
DG52 dan 4,270 orang Penolong Kanan telah dinaikkan pangkat dari DG44 ke 
DG48. Kenaikan pangkat ini melibatkan Pengetua  dan Penolong Kanan yang 
merupakan penyandang sedia ada sebelum atau pada 31 Disember 2011, dan 
yang memangku jawatan sebelum atau pada 31 Disember 2010. Tarikh 
kuatkuasa kenaikan pangkat ini adalah pada 1 Januari 2012. Baki penyandang 
jawatan Pengetua dari gred DG48 ke DG52 seramai 430 orang dan baki 
penyandang jawatan Penolong Kanan Gred DG44 ke Gred DG48 seramai 2,655 
orang akan diperakukan secara berperingkat mulai Jun 2012 setelah calon-calon 
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
25. Bagi melaksanakan semua urusan kenaikan pangkat Pegawai 
Perkhidmatan Pendidikan, kerajaan telah memperuntukkan 934 juta ringgit, iaitu 
satu jumlah besar yang membuktikan kesungguhan kerajaan memberi 
pengiktirafan kepada usaha para guru dalam membentuk modal insan yang 
berpersonaliti unggul. Justeru, saya berharap agar peluang kenaikan pangkat ini 
akan memberi semangat dan dorongan kepada semua guru untuk meningkatkan 
prestasi.
Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,
26. Saya yakin guru berinovasi akan dapat mentransformasi pengajaran dan 
pembelajaran bagi melahirkan murid yang berdaya saing, berakhlak mulia dan 
bersemangat waja. Saya berharap guru juga sentiasa memelihara kemuliaan 
akhlak dan ketinggian budi pekerti supaya guru terus dihormati dan menjadi suri 
teladan kepada murid dan masyarakat. 
27. Untuk memastikan ilmu pengetahuan dapat diterima dengan sebaiknya 
oleh murid, saya amat berharap agar guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, 
tetapi bertindak sebagai murabbi yang berperanan mendidik rohani, jasmani, 
akal dan emosi murid supaya mereka dapat menghayati dan mengamalkan ilmu 
yang dipelajari. Maka, guru menggalas amanah yang amat mulia dalam 
memperbaharui dan memperbaiki kehidupan manusia. Tajdid pendidikan akan 
terhasil apabila guru dapat membangun jiwa, membina akal dan membentuk 
akhlak manusia dengan asuhan ilmu dan adab yang mulia.
28. Sesungguhnya, tidak terhitung jasa dan bakti guru kepada bangsa dan 
negara. Justeru, saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan jutaan terima 
kasih kepada para guru dan semua insan yang bergelar pendidik, baik yang 
berada di sekolah, di institut pendidikan guru, di kolej-kolej matrikulasi, di institusi 
pengajian tinggi, di institusi-institusi latihan atau di mana jua anda berada, 
samada yang masih berkhidmat atau telah bersara. Saya mengucapkan terima 
kasih yang tidak terhingga atas segala sumbangan dan pengorbanan anda 
semua dalam menggalas amanah mulia mendidik anak bangsa dan mengangkat 
martabat nusa. Kepada guru-guru pesan saya, sayangilah murid anda, dan 
kepada murid nasihat saya, hormatilah dan hargailah jasa guru anda.
Akhir kalam, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya 
merasmikan Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Kali Ke-41 Tahun 
2012. 
Selamat Hari Guru! Terima Kasih Cikgu! 
Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2 ulasan:

cinnamon.com berkata...

saya tertidur dengar ucapan tuan guru ni..

Boni JLL3 berkata...

hidup guru!!!