Sabtu, 3 Ogos 2013

SEJARAH PENGKHIANATAN SYIAH TERHADAP KERAJAAN ISLAM ABBASIYAH

Hulagu Khan dan bala tenteranya yang ganas

Jejak kelam Syiah dalam sejarah runtuhnya kekhilafahan Islam menjadi pelajaran penting, bahawa mereka adalah pengkhianat yang menikam kaum muslimin dari belakang dan meruntuhkan kekuasaan Islam.

Ketika itu Baghdad baru saja ditawan oleh pasukan Tartar. Pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan segala khazanah peradaban Islam dihancurleburkan. Pasukan yang dipimpin oleh Hulagu Khan dari  Mongolia itu berjaya menakluk salah satu kota yang menjadi simbol kegemilangan  Islam pada tahun 656 Hijriah. Sejarah menceritakan, sungai di Baghdad yang jernih berubah menjadi pekat menghitam akibat ribuan, bahkan jutaan buku yang ditenggelamkan oleh tentera Monggol yang ganas itu. Sebahagian lagi terbakar oleh keganasan pencerobohan pasukan kafir tersebut. Tertakluknya kota Baghdad menandakan runtuhnya empayar Khilafah Abbasiyah yang dikenali sebagai salah satu pusat peradaban Islam.

Menyingkap keruntuhan Baghdad dan penyerangan pasukan Tartar, sejarawan Dr. Raghib As-Sirjani menceritakan kisah ini dalam bukunya "Qishah At-Tatar min Al-Bidayah ila 'Ain Jalut" (hlm. 129-170). Selain itu seorang lagi sejarawan lain, Dr. Muhammad Ali Ash-Shalabi menceritakan dalam bukunya "Al-Moghul Baina Al-Intisyar wa Al-Inkisyar" (hlm.310-312). Kedua-dua sejarawan tersebut sangat mendalam dan pakar dalam bidangnya, kerana disamping sebagai sejarawan (mu'arrikh), mereka juga ahli hadis (muhaddits), yang boleh memilih mana kisah-kisah yang palsu dan mana pula yang muktabar.

Kejatuhan Daulah Abbasiyah ke tangan pasukan Tartar tak lepas daripada pengkhianatan tokoh Syiah Rafidhah yang bernama Alauddin Ibnu Alqami. Dalam keterangan lain, kejatuhan Baghdad kerana adanya konspirasi antara pasukan Tartar dengan kumpulan Syiah Qaramithah yang mempunyai hasrat menjatuhkan pemerintahan Daulah Abbasiyah, kemudian menggantikannya dengan Daulah Fathimiyah.

Dia diangkat sebagai perdana menteri oleh Khalifah Al-Mu'tashim Billah. Namun Ibnu Alqani memendam hasrat untuk merampas kekhilafahan Abbasiyah agar jatuh ke tangan Dinasti Fathimiyah. Ibnu Alqani berkonpirasi dengan pimpinan bangsa Tartar dan menyokong pasukan kafir tersebut masuk dan menyerang kota Baghdad. 

Ibnu Katsir menceritakan, "Ibnu Alqani menulis surat kepada pasukan Tartar yang isinya menyokong mereka menguasai Baghdad dan menyiapkan rancangan yang lengkap bagaimana tentera Monggol untuk memasuki Bagdad. Ia membocorkan rahsia kepada mereka keadaan terkini Khilafah Abbasiyah, termasuk kelemahan pasukan Al-Mu'tashim. Itu semua tiada lain kerana pada tahun tersebut ia ingin melihat Khalifah Abbasiyah, Al-Mu'tashim, tumbang, dan bid'ah aliran sesat Syiah Rafidhah berkembang pesat di seluruh negeri di bawah pemerintahan Abbasiyah.  Kerajaan Abbasiyah  diambil oleh Dinasti Fathimiyah, para ulama dan mufti sunnah akhirnya musnah. "

Baghdad berjaya ditakluki orang-orang Monggol. Khalifah Al-Mu'tashim Billah wafat terbunuh pada 14 Shafar 656 H/1258 M. Pembunuhan Al-Mu'tashim tak lepas dari pengkhianatan Ibnu Alqani dan Nashiruddin Ath-Thusi (Syiah), yang menjalin hubungan dengan Hulagu Khan.

Pengkhianatan itu mengakibatkan banyaknya ulama yang terbunuh, sekolah-sekolah dan masjid yang hancur, perpustakaan sebagai gudang ilmu hancur musnah bagaikan padang jarak padang tekukur, dan kekejaman lain yang luar biasa dan tidak terrperi untuk menyaksikannya. Baghdad yang indah dan megah bersimbah darah. Kaum muslimin ketika itu berdukacita. Pusat peradaban Islam yang gemilang, hanya tinggal kenangan.

Selepas berjaya menawan Baghdad, pada 22 Shafar 657 Hijriah pasukan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan kemudian bergerak menuju Syam, wilayah yang menjadi pusat kekuasaan Islam pada masa itu. Mereka melakukan pencerobohan dengan menyeberangi sungai Furat dan mengepung pintu masuk Syam selama tujuh hari. Pengepungan itu berjaya, bangsa Tartar kemudian masuk menyerbu kota. 

Sejarawan Ali Muhammad Ash-Shalabi mengatakan, Aleppo (halb) adalah bandar pertama yang menjadi matlamat penaklukan Hulagu Khan dan pasukannya, yang ketika itu dipimpin oleh Al-Malik Al-Mu'zham Tauran Syah, wakil dari Malik An-Nashir. Sebelum memasuki Aleppo, sebagaimana kebiasaan Hulagu, ia memberi peringatan penguasa agar tunduk dan menyerah. Namun, peringatan Hulagu Khan ditanggapi oleh Al-Malik Al-Mu'zham Tauran Syah dengan mengatakan, "Tidak ada yang mudah bagi kalian, kecuali dengan pedang ...!"

Hulagu Khan kemudian menghantar panglimanya yang bernama Katabgha untuk menakluki bandar Damsyik pada akhir bulan Rajab, tahun 658 Hijriah. Penaklukan berlangsung tanpa perlawanan, hingga akhirnya Damsyik yang merupakan bandar terbesar di Syria selain Aleppo, berjaya tunduk pada kekuasaan Tartar.

Negeri Syam yang dikenali sebagai tanah yang barakah, pada waktu itu ternoda dengan kebiadaban pasukan Tartar. Kemenangan pasukan Tartar kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Nasrani untuk mendekati Hulagu Khan. Mereka memujuknya agar Hulagu membiarkan umat Nasrani menyiarkan agamanya. Setelah mendapat kelulusan, umat Nasrani mengelilingi  kota dan mengangkat salib-salib mereka di atas kepala, sambil berteriak mengatakan, "Agama yang benar adalah agama Al-Masih ..". Mereka mengarak salib-salib besar mereka di sekeliling kota, kemudian memaksa para penduduk untuk berdiri menghormati salib tersebut. Tartar ketika itu mengangkat seorang pemimpin Damsyik yang bernama Ibil Siyan, pemimpin yang dikenal sangat melindungi kaum Nasrani.

Bandar Damsyik dan Aleppo berjaya ditakluki. Bandar yang bersejarah dan menyimpan peradaban Islam itu terpaksa menyerah kepada kekuatan pasukan Tartar. Jika Baghdad berjaya ditawan oleh bangsa Tartar kerana pengkhianatan Syiah Rafidhah, maka antara faktor yang melemahkan semangat jihad umat Islam di negeri Syam saat itu adalah pengkhianatan kelompok Syiah Nushairiyah.

Melalui para pemimpinnya, mereka berusaha  untuk merapati Hulagu Khan, dengan umpan-umpan yang ditawarkan  pimpinan pasukan Tartar itu berupa harta milik kaum Muslimin yang berjaya dilumpuhkan. Antara pemimpin Syiah yang khianat terhadap umat Islam IALAH Syaikh Al-Fahr Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al-Kanji. Imam Ibnu Katsir Rahimahullah menceritakan hal ini dalam buku monumennya, Al-Bidayah wa An-Nihayah, dengan menulis, "Dia adalah tokoh Syiah yang telah memujuk bangsa Tartar dengan harta kaum Muslimin. Ia seorang yang berhati busuk, orientalistis, dan meminta bantuan mereka (Tartar) dengan harta kaum muslimin ... "

Dr. Imad Ali Abdus Sami Husain dalam bukunya "Khianaat Asy-Syiah wa Atsaruha fi Hazaimi Al-Ummah Al-Islamiyah" menceritakan bahawa ketika pasukan Tartar masuk ke kota Aleppo pada 658 Hijriah, mereka merampas dan mencuri harta dan tanah kaum muslimin di kota itu, pimpinan Syiah yang bernama Zainuddin Al-Hafizhi  tanpa disangka-sangka mengagung-agungkan Hulagu Khan dan meminta kepada seluruh  umat Islam untuk tunduk menyerah dan tidak mengobarkan api perlawanan terhadap pasukan penjajah tersebut.

Padahal Ketika itu, Raja An-Nashir yang berasal dari kalangan sunni sudah mengirim surat kepada Raja Al-Mughits di Kurk dan Al-Muzhaffar Qutuz di Mesir untuk menghantar bala tentera bantuan kepada kaum muslimin di Aleppo. Namun sayang, keadaan mereka yang ketika itu juga dalam keadaan lemah, tidak mampu memenuhi permintaan Raja An-Nashir.

Sikap pemimpin Syiah Nushairiyah, Zainuddin Al-Hafizhi, menaikkan kemarahan Malik Az-Zhahir Ruknuddin Baybars Al-Bunduqdari. Ia begitu marah kepada pemimpin Syiah itu, kemudian memukulnya sambil mengatakan, "Kalianlah penyebab kehancuran kaum Muslimin!" Baybars adalah tokoh pejuang Muslim asal Kazakhstan yang kemudian berjihad melawan bangsa Tartar dan kaum Kristian, dan wafat di Damsyik. Namanya begitu dikenal sebagai pahlawan Islam yang cukup ditakuti dan disegani musuh.

Seorang ulama bernama Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani atau biasa disebut Syaikh Ibnu Taimiyah, yang digelar hujjatul Islam, termasuk orang yang berjuang melawan pasukan Tartar. Ia juga mengetahui bagaimana kelompok Syiah Nushairiyah telah  khianat terhadap kaum muslimin. Kerananya, Ibnu Taimiyah yang tahu persis bagaimana sepak terajang kelompok Syiah ekstrem ini, menyatakan bahawa mereka adalah kaum kafir dan musuh Islam yang harus diperangi.

Ketika orang-orang Tartar mengepung kota Damsyik, Ibnu Taimiyah dengan lantang mengatakan, "Jangan kalian serahkan benteng ini, walaupun tinggal satu batu bata saja, kerana benteng ini adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjaga benteng ini untuk kaum muslimin, sebagai perisai bagi penduduk Syam yang menjadi pusat iman dan sunnah, sampai Isa Ibnu Maryam Alaihissalam turun di sana. "

Dalam buku Tarikh Al-Alawiyyin yang ditulis penganut Syiah Nushairiyah, Muhammad Amin Ghalib Ath-Thawil dijelaskan bahawa sikap kooperatif mereka dengan bangsa Tartar adalah sebahagian daripada siasat untuk mengembalikan kuasa mereka, yang menurutnya telah dirampas oleh kaum Sunni.

Tarikh Al-Alawiyyin juga menjelaskan bagaimana kerjasama tokoh Syiah di Aleppo, Thamur Thusi, yang bekerjasama dengan Timur Lenk untuk menguasai kota tersebut. Timur Lenk membunuh kaum muslimin sunni dan membiarkan mereka yang menjadi pengikut Alawiyah. Timur Lenk adalah penganut Syiah Rafidhah yang wafat pada 808 Hijriyah. Anak keturunannya pun mengikuti jejak keyakinan Timur Lenk sebagai penganut ajaran Syiah. Karenanya, di setiap wilayah kekuasannya, Syiah banyak terlibat dalam pemerintahan, termasuk di negeri Parsi (Iran).

Negeri Syam, termasuk wilayah Damsyik, berjaya dikembalikan ke tangan kaum muslimin, setelah pasukan Syaifuddin Quthuz dan panglima Malik Azh-Zhahir Ruknuddin Baibars Al-Bunduqdari berjaya mengalahkan pasukan Tartar dalam Perang Ain Jalut, sebuah wilayah di Palestin. Perang yang berlangsung pada 25 Ramadhan 659 H / September 1260 M itu berjaya mengundurkan pasukan Tartar dan membuat mereka lari tunggang langgang bertempiaran dan berselerak  ke beberapa wilayah. 

Pasukan yang dipimpin oleh Syaifuddin Quthuz dan panglima Baibars, berhasil membunuh seorang pemimpin dari mazhab Syiah Rafidhah di Damsyik, kerana pengkhianatan  tokoh tersebut kepada pasukan Tartar dalam merampas dan menjarah harta kaum muslimin. Dengan kemenangan di Perang Ain Jalut ini, Syaifuddin Quthuz yang berasal dari Kerajaan Mamalik Bahriyah (kerajaan wilayah maritim yang dibina oleh para pemuda) kemudian menggabungkan negeri Syam dengan Mesir, sehingga kekuasaannya semakin luas.

Ada yang menarik dalam buku "Al-Maushu'ah Al-Muyassarah fi At-Tarikh Al-Islamiy". Pasukan Penyelidikan dan Pengajian Islam sebagai penyusun buku itu, membuat sub bab berjudul "Baybars dan Sekte Bathiniyah". Buku yang diberi kata pengantar oleh ahli sejarah dari Mesir, Dr. Raghib As-Sirjani ini menulis, "Baibars berjaya menundukkan Sekte Bathiniyah, cabang dari Sekte Ismailiyah di Syam. Orang-orang Eropah menyebut mazhab ini Al-Hasyasyin. Sebelumnya mereka adalah ancaman bagi raja-raja Mesir, sejak masa pemerintahan Shalahuddin Al-Ayyubi. "

Daripada keterangan di atas, jelaslah bahawa pada masa lalu, Syiah Rafidhah, baik mereka itu Ismailiyah, Nushairiyah, Qaramithah, dan Syiah ekstrem yang lain telah melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam di Syam. Sejarah juga mencatat, mereka kemudian diperangi oleh para pemimpin Islam. Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi yang dikenali sebagai penakluk Baitul Maqdis, semasa berkuasa terus berusaha mengikis habis pengaruh Syiah Rafidhah, baik pengaruh dari buku-buku, maupun pengaruh dari para pemimpin mereka. Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi berusaha memerangi kelompok Syiah Rafidhah yang bercokol di Mesir, Yaman, dan Syam. (Lihat: Dr. Ali Muhamamd Ash-Shallabi, Shalahuddin Al-Ayyubi wa juhduhu fi Al-Qadha Ad-Daulah Al-Fathimiyah wa Tahrir Bait Al-Muqaddas, Mesir: Daar Ibnu Al-Jauzi, 2007, hlm. 257-258

Pengkhianatan Selanjutnya:

Ketika Daulah Utsmaniyah berusaha menguasai Syam dan merebutnya dari pada penjajahan bangsa Eropah; Perancis dan Inggeris, pengkhianatan kelompok Syiah Nushairiyah juga terus berlangsung. Jumlah mereka yang minoriti, selalu menyimpan ketakutan akan sikap diskriminasi kelompok Sunni yang menjadi warga majoriti di Syam. Kerananya, Tokoh Syiah Nushairiyah Shaleh Al-Alawi bahkan menjalin hubungan dan menandatangani memorandum persefahaman dengan tokoh sekular Yahudi Dunamah Turki, Mustafa Kamal Attaturk pada tahun 1920. 

Nota kesepahamaman ini tentu saja bertujuan membendung pengaruh empayar Utsmani di Syam, khususnya di wilayah Syria yang juga menjadi musuh kaum sekular seperti Attaturk. Kerananya, Attaturk dengan organisasinya Ittihad wa At-Taraqi (Partai Persatuan dan Kemajuan) berjaya menumbangkan Khilafah Utsmaniyah pada 1924.

Kumpulan Syiah Nushairiyah tentu mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan entitinya jika Daulah Utsmaniyah tetap bersarang  di Syam. Mereka bimbang, Daulah Utsmaniyah yang Sunni akan mendikriminasikan mereka. Kebimbangan  inilah yang kemudian terus terpelihara sehingga mereka merasa perlu melakukan pelbagai pengkhianatan terhadap umat Islam dengan berkolaborasi dengan musuh-musuhnya. Padahal sesungguhnya sikap khianat mereka adalah cita-cita untuk merebut kuasa sehingga terbentuk rejim Syiah. Kebelakangan ini  terbukti, rejim Syiah Nushairiyah yang minoriti, telah melakukan pelbagai aksi diskriminasi dan kekejaman  yang melampau terhadap kaum muslimin di Syria.

Satu dokumen luar negeri Perancis, Nombor 3547 bertarikh 15 Jun 1936 meyingkap  adanya surat dari tokoh-tokoh Alawiyah / Nushairiyah kepada pemerintah Perancis, yang antaranya ditandatangani oleh Sulaiman Al-Asad, datuk dari Hafizh Asad. Surat tersebut mengandungi permohonan agar Perancis tetap bersedia berada di wilayah Syria, kerana mereka bimbang, jika Perancis tiada di sana, kewujudan mereka terancam. 

Surat tersebut berbunyi:

"Presiden Perancis yang terhormat,

Sesungguhnya bangsa Alawiyah yang mempertahankan kemerdekaannya dari tahun ke tahun dengan penuh semangat dan pengorbanan banyak nyawa. Mereka adalah masyarakat yang berbeza dengan masyarakat Muslim (Sunni), dalam hal keyakinan beragama, adat istiadat, dan sejarahnya. Mereka tidak pernah tunduk pada penguasa dalam negeri.

Sekarang kami lihat bagaimana penduduk Damsyik memaksa warga Yahudi yang tinggal bersama mereka untuk tidak menghantar bahan makanan kepada saudara-mara mereka kaum Yahudi yang tertimpa bencana di Palestin! Kaum Yahudi yang baik, yang datang ke negeri Arab yang Muslim dengan membawa peradaban dan perdamaian, serta menebarkan emas dan kesejahteraan di negeri Palestin, tanpa menyakiti seorang pun, tak pernah mengambil sesuatu dengan paksa. Namun demikian, kaum muslimin menyerukan "Perang Suci" untuk melawan mereka, walaupun ada Inggeris di Palestin dan Perancis di Syria.

Kita menghargai kemuliaan bangsa yang membawa kalian membela rakyat Syria dan keinginannya untuk merealisasikan kemerdekaannya. Akan tetapi Syria masih jauh dari tujuan yang mulia. Ia masih tunduk pada ruh feudalisme agama terhadap kaum muslimin.

Kami sebagai rakyat Alawiyah yang diwakili oleh orang-orang yang menandatangai surat ini berharap, kerajaan Perancis boleh menjamin kebebasan dan kemerdekaannya, dan menyerahkan nasib dan masa depannya kepadanya (Alawiyah, pen). Kami yakin bahawa harapan kami pasti mendapatkan sokongan yang kuat daripada mereka untuk rakyat Alawiyah, teman yang telah memberikan perkhidmatan besar untuk Perancis. "

Demikian surat yang ditulis oleh tokoh-tokoh Syiah Nushairiyah, yang memujuk Perancis untuk tetap menjamin dan menyokong kewujudan mereka. Surat tersebut ditandatangani oleh Sulaiman Asad (datuk Hafizh Asad), Muhammad Sulaiman Ahmad, Mahmud Agha Hadid, Aziz Agha Hawwasy, Sulaiman Mursyid, dan Muhammad Beik Junaid.

Pada masa ini, kewujudan rejim Syiah Nushairiyah di Syria mendapat sokongan yang kuat dari kumpulan Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Imamiyah di Lubnan dan Iran. Mereka mempunyai kesamaan ajaran, ideologi, bahkan cita-cita, untuk mewujudkan dendam mereka merebut kuasa dari kelompok Sunni. 

Mereka yang hidup minoriti di Syria, kemudian berkolaborasi dengan bantuan Syiah di Lubnan, melalui kumpulan tentera Hizbullat yang dipimpin oleh Hasan Nashrullah, untuk bertahan dan survive, serta mengamankan kekuasaan mereka yang diwakili dalam kekuasaan Rejim Bashar Al-Asad. Di mana-mana, kumpulan minoriti akan selalu waspada, struggle, dan berjuang habis-habisan untuk mengamankan kewujudannya.

Dalam kes Syria saat ini, mereka berusaha mengamankan kekuasaan yang sudah sejak tahun 70-an mereka pegang. Mereka bimbang, jika umat Islam berkuasa, maka kewujudan mereka akan terusik. Padahal, mereka sesungguhnya adalah pengkhianat yang tidak boleh hidup berdampingan dengan kaum muslimin, selama akidah mereka melecehkan para sahabat, dan mengganggap Ali bin Abi Talib Radhiyallahu Anhu sebagai tuhan atau menyatu dengan Tuhan.


Untuk mempertahankan keberadaannya, Syiah Nushairiyah sampai hari ini tak segan-segan untuk berkhianat, bahkan berkolaborasi dengan musuh-musuh Islam sekalipun. Sebagai kelompok minoriti di Syria, mereka menerapkan prinsip, "Sebaik-baik pertahanan adalah menyerang!"

Dipetik dan dialih bahasa daripada arrahmah.com SAMIRMUSA.

3 ulasan:

Knor berkata...

syiah adalah bidaah yg nyata.

boni kacak berkata...

syiah bukan agama Islam bila akidah mereka jauh menyimpang daripada akidah umat Islam..

daripada dulu lagi mereka memang berhasrat untuk menghapuskan umat Islam..

Masha Meisters berkata...

golongan seperti ini adalah musuh islam dalam lipatan...bermuka2 je...huh!