Selasa, 4 Februari 2014

7 LANGKAH BISNES INTERNET-ANNE AHIRA


Ilmu yang banyak kalau tidak diamalkan pun tidak membawa apa-apa makna, sebaliknya ilmu yang sedikit tetapi tindakan terus dibuat sesudah mendapat ilmu itu, ia lebih berkesan dan mendatangkan manfaat berupa keuntungan. Rajah di atas ialah gambaran ringkas tentang apa yang mesti dibuat dalam menjalankan perniagaan online.

Tiada ulasan: